MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ – GALERİCİ BELGESİ

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım İşleri

Sevgili, değerli oto satıcısı, galerici, müdür, sorumlu kişi, karar verici, işveren, patron ve notere giden vekiller ile diğer çalışanlar merhaba. Motoru olan ve karayolunda hareket eden plakalı ve tescilli 2. 3. 4. el, kullanılmış araç ticareti yapanlar. Bu başlıkta çalışan ya da işveren herkesi ilgilendiren bu belgenin alımı için yapılan sınavlarda neler karşınıza çıkacak bunları sizlere açıklamaya çalışacağım.

Bu sınavlar kaç çeşit?

Sınavlar, Motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı , seviye 4, Motorlu Kara taşıtları alım satım sorumlusu, seviye 5 olarak iki çeşittir. Bu yazımızda Seviye 5, Sorumlu sınavını ele alacağız. Kendi başınıza vergi mükellefi olarak araç satmaya yetkili bir iş yeri açmak için bu belgeyi almak zorundasınız. Diğeri ile ( seviye 4, danışman ) galeri açamazsınız. Var olan yetkili bir satış noktasın da araç satışı ve alışını yapabilirsiniz. Her iki mesleki yeterlilik belgesi seviye 4 ve seviye 5 ile alım satım yapılabilir.

Nereye başvuracağım?

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama

Yukarıdaki linkten sınav yapmaya yetkili firmaların iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Sınav yapmaya yetkili kurumlar size konu ile ilgili her türlü bilgiyi vereceklerdir.

Sınav öncesi eğitim var mı?

Hayır şimdilik yok. Mesleki yeterlilik kurumu sınav başvurusunu bu işi yapan ve bildiğini kabul edenlere direk sınav yaparak belgelendiriyor.

Sınavda neler soruluyor?

https://portal.myk.gov.tr/index.php?dl=Yeterlilik%2F2146%2Fac_bf739d067a754cd2cf89a70b6cffae3f__19_06_2019_09_32_35.pdf&option=com_yeterlilik

Linke tıklayın hangi sorular soruluyor ve nasıl cevaplandırılmalı bu adımları MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu web portalinde herkese açık olarak paylaşıyor. Yukarıdaki link Seviye 5 için performans/mülakat/uygulamalı sınavı için geçerli, ayrıca teorik sınav da yapılıyor. Onu ayrıca açıklayacağım.

Seviye 5 performans sınavı materyalleri ve amaçları.

Aşağıda yazılı olan açıklamalar ve dokümanların başlıkları MYK nın portalinden alınmıştır. Başvuru yapan adaya sınavı yapan kurum tarafından bildirilir. 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Ulusal Yeterliliği Performans Sınavları Senaryosu bazlı yapılır. Sorumlunun satın alınacak ve satılacak bir aracın alım-satım prosedürlerini bilmesi, uygulayabilmesi, uygulandığını kontrol edebilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kuruluşların diğer yaygın motorlu kara taşıtları (tır, kamyon, traktör, motosiklet vs.) ile ekspertiz raporu alınması zorunlu ve konsinye aracı içeren alım-satım senaryoları hazırlamaları gerekir. Aracın cinsine ve piyasada mesleğin yapılış biçimine uygun olarak araç dosyaları hazırlanması gerekir.

Her Araç Tipine Göre Hazırlanmış Olması Gereken Belgeler (Sınav Materyalleri):

• Aracılık Hizmeti Makbuz – Fatura • Araç Alım/Satım Teslim Belgesi • Araç Ruhsatı • Bakım – Onarım Gider Formu • Banka Ödeme Formu • Galeri – Park alanı Taşıt Depo Stok Formu • Gider Pusulası • İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti, Bilgi Sistemi Notu (Kalite ve güven sağlama anlamında işletmelere açık olacak olan sistem deki araç bilgisi) • İkinci el satış garanti şartlarının geçerlik bilgi notu • Kara Taşıtı Aracılık Hizmetleri ve Taşıt Alım Teslim Belgesi (Konsinye) • Kazalı – Arızalı Araç Teslim Alma Belgesi • Müşteri Takip / Bilgi Formu • Noter Satış Senedi • Piyasa Araştırması Bilgi Notu • Senet, çek, ödeme makbuzu • Taşıt Kontrol Formu • Trafik Sigortası ve Mali Sorumluluk Sigortası • TRAMER Bilgi Notu • TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan anlaşmalı işletmeler tarafından düzenlenmiş Ekspertiz Raporu

Senaryo mu? Sorular listesi ?

Evet sınav öncesi size okunacak ve bu senaryonun veya soruların yazılı olduğu form sınav süresince masanızda olacak. Sırası geldiğinde bakarak oradaki bilgiler doğrultusunda size sorulan soruları cevaplandırabilirsiniz.

Sorular gelsin, sınav başlasın

Sınav tam notu 100 puandır. Başarılı sayılmanız için 80 puan almalısınız. 90 puan alıp başarısız olmanız da söz konusu . Kritik adımlar var bu adımları kesinlikle yapmalısınız. Aşağıda kalın ve yıldızlı olarak yazılmıştır. Tüm adımları yapsanız dahi bir kritik adımı atlamanız kalmanıza/başarısız olmanıza sebep olabiliyor. Aşağıdaki tüm bilgiler MYK web portalınden alınmıştır. Sınavı yapacak olan kurum sınav öncesi adayı MYK web portalinden bu link ile bilgilendirir.

Satın alma

BY.1 Çalışma alanının çalışmaya başlamadan önce işyeri talimatları doğrultusunda hazır hale getirilmesini sağlar. Adaya temsili işyerine ilişkin İSG önlem uyarılarını da içeren bir talimat verilir. (İşyerinde satılan araç türü, iş hacmi, müşteri portföyü vb. bilgileri içerecek şekilde) Adayın bu talimata göre eksiklikleri tespit edip ofiste gerekli düzenlemelerin yapılması sağlaması beklenir. Örnek: Yeni silinmiş zeminde “Islak Zemin” uyarısının konulması; masa düzeni, İSG konusunda risk oluşturacak ekipman konulması, eksik ekipman konulması vb.

BY.2 İş ekipmanın kontrolünü yaparak bakımının yapılmasını sağlar. Ofis ortamında yer alması gereken ekipman belirlenmiş olmalıdır. Adayın bu ekipmanlar içerisinde eksik olanları tespit etmesi istenir. Ayrıca bakım ve onarım gerektiren ekipmanlar ile kalibrasyon ( boya ölçüm cihazı) gerektiren ekipmanlar bulunmalı ve adayın bunları tespit etmesi beklenmelidir.

BY.3 Motorlu araçların bakımının yapılarak satış öncesi hazırlıklarının tamamlanmasını sağlar. Satış öncesi hazırlıkların neler olduğunu açıklar. İşlemlerin yapılıp yapılmadığını kendisine sunulan dosya, iş talimatı ve gerçek araç üzerinden inceler ve yorumlar. Sınav ortamında mutlaka bir araç yer almalıdır. Adaya verilen iş talimatında satışa hazır bir araçta olması gerekenler belirtilmeli ve aday aracın buna uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmelidir. Örnek: İş talimatına göre temizliği ve genel bakımı yapılmış mı? aday araç başında bunları kontrol eder.

BY.4 Alım yapılabilecek araçlara ilişkin araştırma yaptırır. Senaryoda her adaya özgü şirket politikası çerçevesinde satın alınacak araçların (değişik türlerde araçlar olabilir) marka, model, aracın durumu ile temel kriterleri belirler. Araç alımı için araştırma yapılması talimatını verir. Bu aşamada şirket politikasında mali durumlar ile ilgili bilgiler olması da gerekir. Senaryoda mali kaynağa ilişkin bilgiler de olmalıdır. Danışman tarafından hazırlandığı varsayılan en az üç aracın bilgilerini içeren bir dosya (dosyada araç bilgi formu, aracın fotoğrafı) verilir. Sorumlu kendisine sunulan dosyadan hangi aracın talimatına uygun olduğunu belirler ve neden bu aracı belirlediğini sınav yapıcıya ifade eder. Bu aşamada danışman kullanılması gerekmeyebilir. Sorumlunun işlemleri dosya üzerinde yapması ve yapılacak işleri sözlü olarak sınav yapıcıya anlatması yeterlidir. Sorumlu dosyadaki bilgilere istinaden doğru aracı seçer. Alım için gereken daha detaylı bilgilerin sağlanması ve pazarlık için satıcı ile irtibata geçilmesi talimatını verir.

BY.5 Alım yapmaya uygun potansiyel araçların durumunun tespit edilmesi için satıcılar ile irtibata geçilmesini sağlar.

*BY.6 Aracın durumu hakkında resmi sorgulama yapar. Bir aracın sorgulamasının nasıl yapılması gerektiğini açıklar. Aracın detaylı bilgileri (yine dosya şeklinde verilir) çerçevesinde ruhsat örneği, araç ekspertiz raporlarını vs. inceler. (Örnek: Araç bilgi formu veya ekspertiz raporundaki bilgiler ile TRAMER/hasar sorgulama sonucundaki bazı bilgiler arasındaki farklılıkların tespit edilip yorumlanması adaydan beklenebilir) her aday için önceden hazırlanmış farklı sorgulama mesajları kullanılır. Aday araç için belirlenmiş fiyatın uygun olup olmadığına bakar. Ekspertiz raporu, sorgulama sonuçları, araç bilgi formları, fotoğraflar vs. kullanarak kontrol edip onaylar veya uygun bulmadıysa reddeder. Her iki durumda da sebeplerini anlatır. Verilen dosyada hem onaylanması hem de reddedilmesi gereken durumlar olmalıdır. Onaylanması gereken durum için satın alma sürecinin devamında yapılması gerekenleri açıklamalıdır. Her adaya mutlaka bir olumlu bir de olumsuz sonuç olacak şekilde olay verilmelidir.

*BY.7 Satın alma sürecini değerlendirerek araç bedelini onaylar. Belirlenen fiyatı değerlendirirken Sorumlu, Seviye – 4’te olduğu gibi bu fiyatın doğru olup olmadığını yani piyasa araştırmasının nasıl yapılacağını anlatır.

BY.8 Satın almaya ilişkin mali ve idari işlemleri takip edilmesini sağlar. Satın alma sürecinin tamamlanması için şirketin senaryoda idari ve mali bir prosedürü olmalıdır. Bu prosedürde nakit ödemelerin nasıl yapılacağı, hangi durumlarda çek, senet vs. kabul edilip edilmeyeceği yer almalıdır. Sorumlu bu prosedüre göre gerekli işlemleri yapıp süreci kontrol edebilmelidir. Araç üzerinde hak mağduriyeti, haciz ve borç olup olmadığına ilişkin bilgi noterden sorgulanmadan ödeme gerçekleştilmemelidir.

*BY.9 Ödemenin gerçekleştirilmesini takip eder. Ödemenin yapıldığına dair gerekli kanıtların neler olduğunu söyler ve bunları ilgili kişiden talep eder.

BY.10 Aracın teslim alınarak işyeri kuralları doğrultusunda satış için hazırlanmasını sağlar. Satın alınan aracın ekspertiz (alımda kullanılan) raporu ve araç bilgi formu esas alınarak aday yapılması gereken işlemleri belirlemelidir. (ekspertiz raporlarında araca ilişkin bazı eksiklikler olmalıdır; örneğin arka fren balataları bitmiş, araç lastikleri aşınmış, stop lambası yanmıyor vs.). Rapor üzerinden tespit edilen eksiklikler gerçek araç üzerinden kontrol edilmeli ve giderilmeyen eksiklikler belirlenerek gerekli önlemler alınmalıdır. (örneğin iş emri oluşturma, bakıma yönlendirme vb.)

Satışa hazırlık ve satış

*BY.11 Satışa çıkartılacak motorlu araçların fiyatını onaylar. Aracın satış fiyatı belkirlenir. Araca yapılan masraflar, şirketin kar politikası (kar miktarı senaryoda var olmalıdır) çerçevesinde belirlenip belirlenmediği aday tarafından kontrol edilmeli ve onaylanmalıdır. (Örnek: Danışman satış fiyatını belirlerken araca yapılan masrafları dikkate almadığı durumda aday dikkate alınmayan bu hususları tespit etmelidir.) Araç satış fiyatı onay aşamasında da yine aracın alımdaki dosyası kullanılabilir. Ancak araca yapılan masraflara ilişkin belgeler bu aşamada dosyada yer almalıdır.

BY.12 Motorlu araçların satış öncesi hazırlık işlemlerinin tamamlanmasını sağlar.

BY.13 Müşterinin ihtiyacının tespit edilmesini sağlar. Müşterinin ihtiyaçlarını sorgulayan bir form ve bu forma göre hazırlanmış bir ihtiyaç tespit raporu adaya sunulur. Aday müşteri tarafından doldurulan form ile raporu karşılaştırarak müşteri ihtiyaçları hakkında bilgi verir. Tespit edilen ihtiyaçlar ile müşteri ihtiyaç formunda uyuşmayan noktaları belirlemelidir.

BY.14 Müşteriye ihtiyacına uygun bilgi verilmesini sağlar. Senaryo gereği danışman müşteriye araçla ilgili birkaç bilgiyi yanlış veya eksik vermelidir. (Örnek: Garanti süresi hatalı ve araçla ilgili km, hasar durumu vs. hatalı bildirilmiş olabilir.) Danışmanın müşteriye sözlü bilgilendirme yapması gerekmez. Satıştaki araca ilişkin gönderilen bir e-posta ya da dosya içerisine eklenmiş bir evrak da kullanılabilir. Aday müşteriye sunulan bilgideki eksik veya yanlış bilgiyi tespit edip giderilmesi için harekete geçebilmelidir. Bilgilendirmenin doğru yapılması için gerekli adımları açıklaması yeterlidir.

*BY.15 Satış sürecini değerlendirerek satış işlemini onaylar. Açılmış iş emirlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını ve müşteriyle anlaşılan fiyatı kontrol ederek satışı onaylar.

BY.16 Satışa ilişkin mali ve idari işlemlerin takip edilmesini sağlar. Satış sürecinde uygulanacak ödeme yöntemine ilişkin kurallar belirlenmiş olmalı ve aday bu kurallar doğrultusunda hangi bilgileri/kanıtları isteyeceğini açıklamalıdır. Farklı ödeme şekilleri uygulama içerisinde olmalıdır. Eğer ödemler belli bir yüzde dâhilinde ise adaya yanlış yüzdeler verilerek bunun fark etmesi görülmelidir.

*BY.17 Tahsilatın gerçekleştirilmesini takip eder. Tahsilatın gerçekleştiğini gösteren kanıtları talep etmelidir. Tahsilatta eksik ya da hatalı ödeme olmalı ve adayın bu hatayı fark etmesi beklenmelidir.

BY.18 Aracın teslim edilmesini sağlar. Aracın teslimine ilişkin uyulması gereken kurallar ve yapılacakları açıklar ve teslim işleminin yapılması için gerekli işlemleri tanımlar. Gerçek araç kullanılarak bir aracın müşteriye teslimi aday tarafından yapılır.

Sınav Sonu

Başında * yıldız olan kalın yazılmış sorular yapılması zorunlu kritik adımlardır.

Aslında her gün yaptığınız olağan işler , sınava tek başınıza alınıyorsunuz. Diğer adaylar sınavı görmeyecek ve duymayacak bir alanda bekliyor olacaklar. Sınav alanında bir araç , masa ve sınav yapıcının oturacağı bir sandalye bulunmakta olacak. Kamera ilke tüm sınav süreci kesintisiz kayıt altına alınacaktır. Süre 40- 50 dakika olmakta rahatlıkla yetecektir. Anlamadığınız soruyu tekrar sordurun. Atladığınız adım olursa ya da sırasını karıştırdığınız tekrar etme hakkınız var. Senaryoda masanızın üzerinde unutmayın. Senaryoda adımlarda lazım olacak bilgiler var buradan bakarak bu bilgiler ile sınavı devam ettirin. Bakın burada yazdıklarım ve MYK portalından paylaştıklarım bir yönlendirme ya da kopya verme kesinlikle değildir. Burada amacım adayın bilinmeyenlerle baş başa kalmasına engel olmaktır. Yardımcı olabilisem ne mutlu bana. Ayrı bir başlık altında bu sınavın TEORİK bölümünü de inceleyeceğiz . Bu teorik sınav seviye 5 ve seviye 4 için çok az farklılık var. Okuduğunuz için teşekkür ederim.Umarım yararlı olmuştur. Sevgi ve saygılarımla yolunuz açık, işiniz bol olsun.

Yazar Hakkında
Toplam 17 yazı
Otomobiloji
Otomobiloji
Yorumlar (1 Yorum)
hakan
hakan Yanıtla
- 20:34

İç pazar doğru üretimin baş sebebi, ihracat teklifleri dikkate alınsa idi hala ANADOL ları bayilerde görmek mümkün olabilirdi .

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara